Jakie wyróżnia się zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach mieszkalnych?

Zabezpieczenia w budynkach mieszkalnych (i nie tylko) są dziś bardzo ważne, tym bardziej, jeżeli chodzi o kwestie pożaru. Pożar bardzo łatwo wzniecić, dużo trudniej jest go ugasić. Bez względu na typ budynku, w każdym muszą znajdować się odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe. O jakich zabezpieczeniach tutaj mowa?

Ochrony przeciwpożarowa – o czym warto pamiętać?

Ochrona przeciwpożarowa to niezwykle złożona kwestia, która w wielu firmach oraz instytucjach publicznych jest niestety często pomijana. Bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynkach jest niezwykle ważne, jednak bez odpowiednich zabezpieczeń i instalacji ppoż, w niektórych sytuacjach nie można liczyć na jego wysoki poziom. Aby takie bezpieczeństwo zapewnić, należy zadbać nie tylko o kompleksowy przegląd systemów sygnalizacji pożarowej (SSP), ale także o odpowiednie wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy.

Firmy wdrażające systemy zabezpieczeń ppoż. projektują całą instalację, w której skład wchodzi wiele różnych systemów. Wyróżnia się przy tym zabezpieczenia aktywne oraz zabezpieczenia pasywne.

Zabezpieczeniami aktywnymi są systemy złożone z sieci hydrantów, urządzenia gaśnicze lub też stałe urządzenia gaśnicze (SUG), zraszacze, systemy alarmowe – instalacje sygnalizacji pożaru (ISP), systemy do odprowadzania ciepła i dymu (klapy domowe).

Wśród zabezpieczeń pasywnych natomiast znalazły się: drzwi, ściany, zabudowa oraz impregnacje przeciwogniowe, a także różne przegrody pożarowe oraz zabezpieczenia dla kabli i systemów termicznych.

Systemy przeciwpożarowe. Jak się je montuje?

Instalacje i systemy przeciwpożarowe służą temu, by wykrywały i ostrzegały przed wszelkimi wyciekami gazu, pożarem oraz innymi tego typu niebezpieczeństwami. Systemy te muszą zatem chronić nie tylko samych ludzi, ale również ich mienie i cały dorobek życia.

Instalacja systemów przeciwpożarowych oraz innych tego typu instalacji, np. BHP, wymaga odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i dużego doświadczenia. Montażem takich instalacji zajmują się najczęściej firmy, które kompleksowo zajmują się usługami przeciwpożarowymi. Bardzo często firmy te, oprócz montażu urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zajmują się również ich ubezpieczaniem.

Na co można liczyć, kontaktując się z wybraną firmą usług ppoż.? Przede wszystkim na kompleksowy montaż i instalację systemów przeciwpożarowych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ogólnie przyjętymi standardami. Ponadto firmy te oferują również usługę przeglądu, konserwacji oraz naprawy (serwis) instalacji ppoż. To bardzo ważne, ponieważ w dużym stopniu wpływa na poziom bezpieczeństwa instalacji.

Firmy montujące systemy bezpieczeństwa pożarowego zajmują się często również różnymi szkoleniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Co więcej, w swojej ofercie mają również szkolenia z pierwszej pomocy, a także kursy z użycia podręcznych sprzętów gaśniczych. Dzięki nim można również kompleksowo otrzymać właściwe oznakowanie budynków, doradztwo w zakresie ochrony ppoż. oraz badanie szczelności gazowej budynku bądź mieszkania i wiele więcej.

Kontakt z wybraną firmą to nie tylko profesjonalny montaż urządzeń i sprzętów ppoż.. To przede wszystkim bezpieczeństwo w najlepszym tego słowa znaczeniu.